Услуга израде Идејног пројекта и пројекта за извођење за изградњу секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду-друга фаза квалификационог поступка 28-И-С/18

Ознака: 28-И-С/18

Датум објављивања: 07.12.2018.

Рок за подношење понуда: 17.12.2018. do 10.30h

Позив за подношење понуда 28-I-S-18

Oдлука о додели уговора 28-И-С-2018

Обавештење о закљученом уговору 28-И-С-18

Контакт центар