Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, инсталација за вентилацију и климатизацију у филтер станици на ГАУ филтерима – Друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 11-И-С/18

Датум објављивања:30.05.2018.

Рок за подношење понуда:07.06.2018.

Позив за подношење понуда 11-И-С-18

Одлука о додели уговора 11-И-С-18

Обавештење о закљученом уговору 11-И-С-18

Контакт центар