Услуга израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест, 07-И-С /2018-друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 07-И-С/2018

Датум објављивања: 20.04.2018

Рок за подношење понуда: 30.04.2018.  до 11,30

позив за подношење понуда

обавештење о закљученом  уговору

Контакт центар