Услугa анализе рада пумпних агрегата (испитивања, мерења и анализе) – ЈНМВ 94/18

Ознака: 94/18

Датум објављивања: 10.12.2018.

Рок за подношење понуда: 18.12.2018. do 12.00h

Позив 94-18

Конкурсна документација 94-18

Одлука о додели уговора 94-18

Обавештење о закљученом уговору 94-18

Контакт центар