Набавка резервних делова за рачунаре- ЈНМВ 91/18

Ознака: 91/18

Датум објављивања: 06.12.2018.

Рок за подношење понуда: 14.12.2018.

Позив 91-18

Конкурсна документација 91-18

Одлука о додели уговора 91-18

Обавештење о закљученом уговору 91-18

Контакт центар