Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду – просторије за пријем узорака у функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала-ЈНМВ бр. 88/18

Ознака: 88/18

Датум објављивања: 23.11.2018.

Рок за подношење понуда: 03.12.2018.

Позив 88-18

Конкурсна документација 88-18

Одлука о додели уговора 88-18

Обавештење о закљученом уговору 88-18

Контакт центар