II фаза квалификационог поступка – Извођење радова на реконструкцији цевне галерије резервоара Татарско брдо, са набавком и уградњом материјала

Ознака: 29-И-С/2018

Датум објављивања: 10.12.2018.

Рок за подношење понуда: 18.12.2018. do 12.30h

Позив за подношење понуде 29-И-С-2018

Одлука о обустави поступка 29 И С 18

Обавештење о обустави 29-И-С 18

Контакт центар