Јавна набавка велике вредности радова – Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала у отвореном поступку

Ознака: 01-И/2018

Датум објављивања: 13.07.2018.

Рок за подношење понуда: 28.08.2018.

Позив 01_И_2018

Позив 01_И_2018 – Енглески

Конкурсна документација 01_И_2018

Предмер радова – ПДФ

NGC1 – PREDMER RADOVA – EXEL

Питања и одговори 1 27.07.2018.

Прва измењена конкурсна документација

Питања и одговори 2 30.07.2018.

Питање и одговори 3 02.08.2018.

Питања и одговори 4 06.08.2018.

Друга измењена конкурсна документација 01_И_2018

Питање и одговори 5 13.08.2018.

Трећа измењена конкурсна документација 01_И_2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 01_И_2018

Предмер радова – ПДФ – измена

NGC1 – PREDMER RADOVA – IZMENA

Pитања и одговори 6

Четврта измењена конкурсна документација 01_И_2018

Друго обавештење о продужењу рока 01_И_2018

Одлука о додели уговора 01_И_2018

Обавештење о закљученом уговору 01_И_2018

Одлука о измени уговора о јавној набавци 01_И_2018

Одлука о измени уговора о јавној набавци 10.04.2020. 01_И_2018

Контакт центар