Јавна набавка велике вредности добара – Набавка грађевинске машине – утоваривач у отвореном поступку

Ознака: 19/18-С

Датум објављивања: 27.04.2018.

Рок за подношење понуда: 28.05.2018.

Позив 19_18_С

Конкурсна документација 19_18_С

Одлука о додели уговора 19_18_С  01.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору 19_18_С

Контакт центар