Јавна набавка велике вредности радова – Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала у отвореном поступку