Javna nabavka usluga – Usluga održavanja softvera ArcGIS i Gdi Localis-Visios u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

EnglishGermanRussianSerbian