Јавна набавка радова – Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 04-И-С/20

Датум објављивања: 09.03.2020.

Рок за подношење понуда: 19.03.2020. do 13.30h

Позив за подношење понуда 04-i-s-20

EnglishGermanRussianSerbian