Javna nabavka radova – Dodatni radovi na izvođenju radova na izgradnji NGC-1, nova glavna CS kod Žeželjevog mosta (I-faza), sa nabavkom i ugradnjom materijala u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

EnglishGermanRussianSerbian