Јавна набавка мале вредности добара – Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења “ротационих диск” филтера

EnglishGermanRussianSerbian