Извођење радова на замени арматура и фазонских комада на цевоводу сирове воде на првој фази изворишта “Петроварадинска ада” са набавком и уградњом материјала – II фаза Квалификационог посутпка

Ознака: 05-I-S/2019

Датум објављивања: 06.03.2019.

Рок за подношење понуда: 18.03.2019. do 12.30h

Позив за подношење понуда 05-И-С-2019

Одлука о додели уговора 05-И-С-2019 25.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 05-И-С-2019

 

EnglishGermanRussianSerbian