Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП “Водовод и канализација” са набавком и уградњом материјала – Јавна набавка мале вредности радова.

EnglishGermanRussianSerbian