Izvođenje radova na rekonstrukciji kompresorskog postrojenja u PS Liman, sa nabavkom i ugradnjom materijala – broj 13-I-S/20 druga faza kvalifikacionog postupka

Oznaka: 13-I-S/20

Datum objavljivanja: 28.05.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 08.06.2020. do 10.30h

Poziv za podnošenje ponuda 13-I-S-20

Odluka o obustavi postupka 13-I-S-20

Obaveštenje o obustavi postupka 13-I-S-20

EnglishGermanRussianSerbian