Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала бр.јн. 02-И/22, друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-I/22

Датум објављивања: 16.03.2022.

Рок за подношење понуда: 28.03.2022. do 10.00h

Poziv za podnosenje ponuda – 02-I-22

Питања и одговори

Измењени позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора 02-И/22

Обавештење о закљученом уговору 02-И/22

Контакт центар