„Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са набавком и уградњом материјала, отворени поступак 33/20-С

Ознака:33/20-С

Датум објављивања: 25.08.2020.

Рок за подношење понуда: 24.09.2020. do 10:00h

Позив за подношење понуда 33 20-С

Конкурсна документација 33 20 S_

EnglishGermanRussianSerbian