Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово, у Новом Саду, II Б фаза, са набавком и уградњом материјала, 05-И/20

Ознака: 05-И/20

Датум објављивања: 17.11.2020.

Рок за подношење понуда: 27.11.2020. do 12.00h

Позив за подношење понуда 05 И 20

EnglishGermanRussianSerbian