IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI REZERVOARA DRUGE VISINSKE ZONE U NASELJU BUKOVAC SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA – II faza kvalifikacionog postupka br. 02-I/2018

Oznaka: 02-I/2018

Datum objavljivanja: 06.12.2018.

Rok za podnošenje ponuda: 14.12.2018. do 11.30h

Poziv za podnošenje ponuda - 02-I-2018

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

EnglishGermanRussianSerbian