Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала јн.бр. 13-И/21- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 13-I/21

Датум објављивања: 04.06.2021.

Рок за подношење понуда: 15.06.2021. do 10.00h

Poziv za podnosenje ponuda - 13-I-21

EnglishGermanRussianSerbian