IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA – II FAZA KVALIFIKACIONOG POSTUPKA – 11-I/19

Oznaka: 11-I/19

Datum objavljivanja: 30.12.2019.

Rok za podnošenje ponuda: 09.01.2020. do 11.30h

Poziv za podnošenje ponuda - 11-I-19

Odluka o obustavi postupka 11-I-19

Obaveštenje o obustavi postupka 11-I-19

EnglishGermanRussianSerbian