Izvođenje radova na investicionom održavanju objekata JKP “Vodovod i kanalizacija” sa nabavkom i ugradnjom materijala -Javna nabavka male vrednosti radova.

EnglishGermanRussianSerbian