Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП “Водовод и канализација” са набавком и уградњом материјала -Јавна набавка мале вредности радова.

EnglishGermanRussianSerbian