Изградња новог излива затвара део Београдског кеја

У суботу, 3. 8. 2019. године, почиње изградња новог изливног колектора објекта НГЦ 1. С обзиром на то да се излив гради испод пута и насипа, доћи ће до промене режима саобраћаја и део Београдског кеја, испод Жежељевог моста, биће затворен за саобраћај до почетка октобра.

Нови бетонски изливни колектор, дужине 80 метара, биће за више од метар дубљи од постојећег тако да при ниском водостају Дунава неће остајати на сувом и самим тим неће бити непријатних мириса. Горња ивица изливног колектора је на 75,6 метара надморске висине и само у случају ниског водостаја Дунава она ће се појављивати на површини. Док се не изгради Централни пречистач отпадних вода, нови излив ће све атмосферске и отпадне воде које стижу у НГЦ 1 испуштати у Дунав.

Кад се изгради пречистач, током сувих периода и слабих киша, сва канализација градског слива канализације директно ће ићи преко Жежељевог моста на постројење, на Роковом потоку. У случају обилнијих падавина, односно више од пет кубика у секунди, што се у просеку дешава 12 пута годишње, канализација ће се директно препумпавати у Дунав, а то је до 2% укупне количине воде која падне на територији Новог Сада.

Стари излив остаје јер ће ГЦ 2 служити као „топла резерва“. Наиме, ГЦ 2 ће се активирати само у екстремним случајевима великих киша.

Измена режима саобраћаја од 3. 8. 2019. до 10. 10. 2019.

У првој фази радова пресеца се коловоз, односно обе коловозне траке на Београдском кеју. Због комплексних технолошких карактеристика радова, то јест дубине рова при ископу, саобраћај испод новог друмско-железничког моста, од Улице Марка Миљанова до саобраћајнице које је веза са приступном саобраћајницом моста и Венизелосове улице, мора бити обустављен. Из смера Београдског кеја у правцу Улице Бајчи Жилинског, саобраћај се преусмерава у Улицу Марка Миљанова. Возила која долазе из Улице Бајчи Жилинског преусмеравају се ка Улици Венизелосовој. Такође, нов режим подразумева и обуставу кретања пешацима и бициклистима што значи постављање заштитне ограде која онемогућава улазак или пролаз кроз градилиште, односно прилаз до самог рова.