Историјски моменат за комунални систем града

Званични почетак рада нових блокова на Погону за прераду и дистрибуцију воде („Фабрика воде Штранд“) слободно се може назвати историјском прекретницом у развоју комуналног система Новог Сада.

Овим радовима, прерада и квалитет воде у Новом Саду је подигнут на максималан ниво. Нови технолошки процес подразумева доградњу већ постојеће технологије. Уградњом филтерских поља са активним угљем и озонизатора микробиолошка и физичко - хемијска исправност воде у Новом Саду је подигнута на највиши могући ниво.

Нови процеси прераде су ту пре свега да се елиминише свако потенцијално загађење које евентуално досадашњи систем не би могао да реши и да се садашња прерада воде доведе на виши ниво.

У јануару су нова постројења пуштена у пробни рад, а у претходна 3 месеца радили смо подешавање и контролу параметара квалитета воде и од данас званично сва вода коју испоручујемо Новосађанима пролази прераду и кроз нове делове Фабрике воде.

Нови делови Фабрике воде неће повећати производњу и прераду воде која сад износи 1500 литара у секунди, али ће стабилизовати притисак у мрежи без обзира на утрошак, пошто је уједно саграђен и резервоар капацитета 10.000 кубика воде.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 14.04.2016.