Испуштена загађена течност у канализацију

На уливном базену, пречистача отпадних вода у Руменки, јуче се појавило око пола кубика зауљене течности, највероватније машински прерађеног уља. Брзом реакцијом наших радника, та загађена материја је успешно уклољена из базена, у спремник за пражњење септичких јама. Срећом, количина није била велика, па су запослени имали где да је лагерују, да не би тако токсична отишла у Канал ДТД.

Овакве загађене течности могу да оштете пречистач и трајно угрозе његов рад, поготово ако се појаве у већим количинама. Постројење у Руменки постоји неколико година и први пут се дешава да је неко из овог приградског насеља директно у канализацију просуо овакву материју која се свакако не одлаже у канализациони систем. ЈКП „Водовод и канализација“ има постројења за пречишћавање отпадних вода и у Ковиљу и Степановићеву, па очекујемо да ће житељи ових насеља бити и убудуће обазриви. Такође, поремећај у раду малих пречистача може да изазове и директно спајање олука с објеката на фекалну канализацију, које притом проузрокује плављења јавних површина током обилнијих падавина, што није редак случај у приградским насељима.

Случај је пријављен надлежним службама, а ЈКП „Водовод и канализација“ још једном апелује на све суграђане, предузећа и компаније да не испуштају течности и бацају предмете у канализацију, којима ту није место ни по једном основу. Такви нецивилизовани потези могу да доведу до озбиљних проблема, па чак и катастрофа, којих појединци нису ни свесни јер да јесу, не би то радили.