Искључење воде због два врло битна пројекта

У петак, 22. 9. 2023. године, изводиће се планирани радови у трајању од 12 сати (од 7.00 до 19.00) на превезивању измештеног дела доводника воде Ø600 на км 79+692 брзе пруге Нови Сад–Руменка, као и повезивању новог прикључка за објекат ранжирне станице на постојећу цев Ø150 која се задржава. Инвеститор наведених радова је „Инфраструктура железница Србије“ а. д. Београд, а извођач радова је CRIC-CCCC Joint-Venture Београд, са подизвођачем Bulevar Company Нови Сад, у склопу пројекта „Реконструкција, модернизација и изградња пруге Београд–Суботица–Државна граница деоница пруге Нови Сад–Суботица Државна граница (Келебија).

Истовремено, на укрштању Булевара Европе и нове улице (између бензинске пумпе „Бобар“ и кружног тока на Руменачком путу) извршиће се повезивање новоизграђене водоводне мреже на предметни доводник воде Ø500. Инвеститор наведених радова је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, а извођач радова ДОО ПУТ-ИНВЕСТ Нови Сад, у склопу пројекта „Извођење радова на опремању појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булевара Европе и Руменачког пута у Новом Саду“.

Како се ради о једном од најважнијих цевовода система водоснабдевања Града Новог Сада, тзв. прстену снабдевања бачке стране система, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је, као управљач система и доводника Ø600, направило синхронизацију и припрему радова са горенаведеним инвеститорима и извођачима радова, како би се у једном дану и у што краћем року завршили планирани радови. Напомињемо да се ради о два врло важна пројекта, како за Град Нови Сад тако и за Републику Србију.

У најављеном периоду радова, доћи ће до смањења притиска у насељима Степановићево, Руменка, Кисач, Сајлово и у вишим зонама Ветерничког брега. Без воде ће за време извођења радова бити фабрика „Aptiv mobility services d.o.o“ на адреси Привредникова 20. Такође, након завршетка радова и пуштања у функцију доводника, може доћи до појаве благог замућења воде у систему у наредних неколико сати, као последица преусмеравања струјања воде у цевоводу приликом извођења радова.