Инвестиције од велике важности за функционисање Новог Сада

У току 2019. године, Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” реализовало је неколико важних инвестиција, врло значајних за комунални систем града, рекао је директор ЈКП „Водовод и канализација“ Гвозден Перковић на годишњој конференцији за медије. Посебно је издвојио изградњу водоводне мреже за другу висинску зону у Буковцу, дужине 6.500 метара и резервоара као и реконструкцију буковачког доводника чиме је цело насеље добило воду, сви објекти су прикључени на водоводну мрежу, а доводник је заштићен од дивљих прикључака. Цео посао је рађен етапно, а у овој години је за његов завршетак уложено 27 милиона динара. Такође, ту је и изградња и опремање НГЦ 1, у вредности 960 милиона динара. Већ је монтирана хидромашинска опрема односно пумпе, табласти затварачи и решетке, а цела инвестиција је на 70 одсто готовости. Тренутно су радови на завршетку излива и изградњи улива, а очекује се да цео посао буде готов до маја 2020. године. НГЦ 1 је капиталан пројекат, кључни објекат од велике важности за функционисање Новог Сада јер ће у њега сводити сливови с бачке стране града, објаснио је Перковић.

- Нагласио бих да је почела изградња водоводне и канализационе мреже за Боцке вредности око 200 милиона динара, прва фаза изградње доводника за Бегеч од Улице Бранка Ћопића до кружног тока у Ветернику укупне вредности 100 милиона динара. Упоредо с доводником ради се и секундарна водоводна мрежа на коју ће се прикључивати објекти. Завршетком доводника додатно ће се стабилизовати водоснабдевање Ветерника и Футога. Од значајних инвестиција треба споменути и реконструкцију водоводне и канализационе мреже у неколико улица на Подбари, изградњу обе мреже на Југовићеву за стамбене објекте намењене снагама безбедности, завршетак канализације за нову зграду РТВ-а, санацију филтерских поља 7 и 12 на старој филтер станици, регенерацију бунара 4, 6 и 10 на изворишту "Ратно острво", измештање водоводне мреже у Милетићевој улици у Лединцима, изградњу канализације у делу Карагаче. Важни радови током 2019. године у оквиру планског унапређења техничког система и од круцијалне важности за редовно водоснабдевање у будућности, били су замена цеви између старе филтер станице и резервоара “Штранд” и замена цевовода ДН 800 између резервоара “Штранд” и старе пумпне станице укупне вредности 45 милиона динара као и чишћење доводника сирове воде ДН 600 с изворишта “Петроварадинска ада”, дужине километар. Кад је реч о изградњи прикључака, у 2019. години је изграђено око 2.500 канализационих и близу 700 водоводних. Између осталог, завршени су и пројекти изградње канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа, реконструкције канализационе мреже од Авијатирачске улице до Булевара краља Петра, изградње водоводне мреже у блоку око Улице Десанке Максимовић - рекао је директор Перковић.

Од великих инвестиција у 2020. години, Гвозден Перковић је истакао изградњу магистралног цевовода од Руменачког пута до Улице Иве Лоле Рибара чиме се спајају Сајлово и Ветерник и аутоматски побољшава водоснабдевање насеља Ветерничка рампа. Затим је за изградњу фекалне канализације од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског и црпне станице планирано је 300 милиона динара, а ова велика инвестиција решиће проблем отпадних вода из северног дела града јер ће се отпадне воде из Каћа, Будисаве, Шангаја и са Клисе убудуће преко новоизграђене мреже сливати у НГЦ 1. Ту је и реконструкција канализационе мреже у Банском пролазу и Улици др Лазе Станојевића, а планира се и реконструкција водоводне мреже у неколико критичних улица. Наставићемо са санацијом филтерских поља и регенерацијом бунара на извориштима, али и изградњом нових прикључака, већином за Ветерник и Бегеч.