Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације – II Фаза квалификационог поступка