I фаза квалификационог поступка за јавну набавку услуга – Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације – 25/17-С

Ознака: 25/17-С

Датум објављивања: 25.10.2017.

Рок за подношење пријава: 26.12.2019. do 12h

измењен Позив за подношење пријава услуге 2017 од 23.11.2017

измењен Позив за подношење пријава услуге 2017 ЕНГ од 23.11.2017

позив за подношење пријава на основу ажурираних услова - 25-17 - од 08.11.2019

Конкурсна квалификација пројектовање 2017 измена 1 од 23.11.2017

Конкурсна квалификација пројектовање 2017 - измена 2 - ажурирање услова - 25-17-С - од 08.11.2019

Питања и одговори 03.11.2017

Питања и одговори 15.11.2017

Питања и одговори 20.11.2017

Питања и одговори 23.11.2017

Питања и одговори 23.11.2017 - 2

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације 23.11.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 23.11.2017.

Одлука о признавању квалификације 15.12.2017.

Обавештење о признавању квалификације 26.12.2017.

Одлука о признавању квалификације у складу са ажурираним условима 03.01.2020.

Обавештење о признавању квалификације у складу са ажурираним условима 14.01.2020.