I фаза квалификационог поступка – извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада – јнвв – 32/18-С

odluka o nepriznavanju kvalifikacija - radovi 32-18-S peto azuriranje liste (3)Ознака: 32/18-С

Датум објављивања: 04.07.2018.

Рок за подношење пријава: 08.08.2018.

Позив за подношење пријава - радови

Позив за подношење пријава - радови ЕНГ

конкурсна квалификација радови - 32-18-С

Додатно појашњење 1 - 32-18-С

Додатно појашњење 2 - 32-18-С

Конкурсна квалификација радови - ПРВА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 3

Kонкурсна квалификација радови - ДРУГА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 4 - 32-18-С

Додатно појашњење 5 - 32-18-С

Додатно појашњење 6 - 32-18-С

Додатно појашњење 7 - 32-18-С

Kонкурсна квалификација радови - ТРЕЋА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 8 - 32-18-С

Додатно појашњење 9 - 32-18-С

Додатно појашњење 10 - 32-18-С

Одлука о признавању квалификације 32-18-С

Обавештење о признавању квалификације - 32-18-С

Одговр на питање 32-18-С

Одлука о признавању квалификације - прво ажурирање 32_18_С

Обавештење о признавању квалификације за прво ажурирање- 32-18-С

Додатно појашњење 11 - 31.08.2020.

Додатно појашњење 12 - 11.09.2020.

Одлука о признавању квалификација - радови - 32-18-С

Измењена одлука о признавању квалификација - радови - 32-18-С

Obavestenje o priznavanju kvalifikacije - 32-18-S (promena podataka o kandidatu)

Dodatno pojasnjenje 13 - 19.03.2021.

Одлука о признавању квалификације 32_18_С - пето ажурирање

Обаештење о поднетом ЗЗП

Закључак - обустава поступка ЗЗП

Измењена одлука о признавању квалификације 32_18_С - пето ажирирање

Obavestenje o priznavanju kvalifikacije - 32-18-S (peto azuriranje)

EnglishGermanRussianSerbian