I фаза квалификационог поступка – извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада – јнвв – 32/18-С

Ознака: 32/18-С

Датум објављивања: 04.07.2018.

Рок за подношење пријава: 08.08.2018.

Позив за подношење пријава - радови

Позив за подношење пријава - радови ЕНГ

конкурсна квалификација радови - 32-18-С

Додатно појашњење 1 - 32-18-С

Додатно појашњење 2 - 32-18-С

Конкурсна квалификација радови - ПРВА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 3

Kонкурсна квалификација радови - ДРУГА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 4 - 32-18-С

Додатно појашњење 5 - 32-18-С

Додатно појашњење 6 - 32-18-С

Додатно појашњење 7 - 32-18-С

Kонкурсна квалификација радови - ТРЕЋА ИЗМЕНА

Додатно појашњење 8 - 32-18-С

Додатно појашњење 9 - 32-18-С

Додатно појашњење 10 - 32-18-С

Одлука о признавању квалификације 32-18-С

Обавештење о признавању квалификације - 32-18-С

Одговр на питање 32-18-С

Одлука о признавању квалификације - прво ажурирање 32_18_С

Обавештење о признавању квалификације за прво ажурирање- 32-18-С

Додатно појашњење 11 - 31.08.2020.

Додатно појашњење 12 - 11.09.2020.

EnglishGermanRussianSerbian