I фаза квалификационог поступка – извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада – јнвв – 32/18-С

EnglishGermanRussianSerbian