Годишње 200 нелегалних прикључака

Према проценама нашег Инвестиционо техничког сектора, у Новом Саду тренутно има око 300 километара нелегално саграђене водоводне мреже која је прикључена на систем ЈКП „Водовод и канализација“. Овај проблем најчешће је заступљен у насељима где је раније било много случајева дивље градње, а упоредо с тим, изграђене су и читаве нелегалне водоводне мреже. Таква мрежа грађена је у деловима града који су били некадашње викенд зоне (попут оних на сремској страни – Татарско брдо, Парагово, Поповица, Боцке, делови Петроварадина, итд.), али и на бачкој страни града (Сајлово, делови Ветерника, Клисе, Адица, итд.).

 

У последњих неколико година, ЈКП “Водовод и канализација” је заједно са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције изградило више десетина километара водоводне и канализационе мреже у поменутим насељима, те прикључило више од 2.000 домаћинстава на новоизграђене мреже. Већина нелегалних корисника је привремено евидентирана и са њима је склопљен Споразум о привременом коришћењу те им се на основу тога и наплаћује утрошена вода. Сваке године наше екипе у просеку евидентирају око 200 случајева нелегалног прикључивања на водоводну мрежу. Нелегални прикључак се може привремено евидентирати само ако се налази на нелегално изграђеној водоводној мрежи која има уграђен главни водомер, а не постоје услови за легално прикључење, као и услов да нелегална мрежа није спојена на магистралне цевоводе.

 

Наиме, последње две деценије 20.века велики број објеката грађен је без грађевинске дозволе. Самим тим, грађена је и нелегална инфраструктура у коју спада и водоводна мрежа. Према нашим претпоставкама, још увек постоји група корисника која не плаћа утрошену воду, а налазе се на нашем систему водоснабдевања. Обавеза наших екипа јесте да евидентирају све овакве објекте и за почетак, с њима управо и склопе Споразум о привременом коришћењу.

ЈКП “Водовод и канализација” има нулту толеранцију према нелегалном прикључивању на легално саграђену водоводну мрежу. Сви они грађани, који на овакав начин покушају да се прикључе, суочиће се са пријавом поднетом Комуналној инспекцији и аутоматским искључењем са водоводне мреже.

Да би неко био легално прикључен на водоводну и канализациону мрежу неопходно је пре свега да постији изграђена легална водоводна и канализациона мрежа на коју се објекат може прикључити, као и да је објекат који се прикључује у потпуности легализован.

 

 

Подсећамо још једном да је крађа воде кривично дело.