Депоније отпада – загађивачи воде

У марту 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ скренуло је пажњу јавности, пре свега нашим суграђанима, да заштита изворишта питке воде постаје све захтевнији задатак, али и да наше предузеће чини све да адекватно одговори том изазову. Тада је истакнуто да људски фактор и те како утиче на окружење и квалитет живота на шта указује нецивилизовано владање појединица које је изнова дошло до изражаја у свом пуном замаху.

На фотографијама се јасно види део дивљих депонија поред изворишта Петроварадинска ада, где осим тога постоји и „дивље насеље“ које нема канализацију, као и угоститељски објекат.

ЈКП „Водовод и канализација“ ради све, у оквиру своје надлежности, да заштити изворишта воде па су с тим у вези постављене и упозоравајуће табле у непосредној близини бунара на извориштима. При том, изнова наглашавамо да су изворишта велико богатство које наш град има и да се према њима морамо одговорније односити.

Као што знамо, Нови Сад пијаћу воду црпи из изворишта подземних вода, а она представљају прву зону санитарне заштите и у њиховој непосредној близини не смеју се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или обављати друге делатности уколико исте угрожавају здравствену исправност воде на изворишту. Зоне санитарне заштите унете су у Просторни план Новог Сада, заведене у урбанистичку документацију и самим тим законски су правоснажне.

Веома је важно нагласити да депоновање отпада доводи до загађивања земљишта и подземних вода. Током падавина које се филтрирају кроз масу депонованог отпада растварају се и штетне материје, чиме се загађују и земљиште и подземне воде. Додатни проблем представља и чињеница да загађивање тла нема искључиво локални карактер, већ захвата и шири простор.

Све горе поменуто изискује додатно ангажовање запослених и опреме, али ЈКП „Водовод и канализација“ настоји да максималним ангажовањем свих својих производних и дистрибутивних капацитета и људства, обезбеди довољне количине квалитетне пијаће воде за све потрошаче у Новом Саду и приградским насељима који су на мрежи.

С обзиром на то да сведочимо очигледно једностраном односу према најзначајнијем ресурсу на планети земљи, ЈКП ”Водовод и канализација” обавестиће надлежне инспекције и Агенцију за заштиту животне средине о најновијој депонији на изворишту Петроварадинске аде, а слањем фотографија и овим апелом желимо да упозоримо и позовемо појединце на одговорно и савесно понашање, јер ће у супротном последице бити катастрофалне како за нас тако и за нашу будућност.