Cenovnik

88.96 dinara

Individualni potrošači

Voda
54.57 dinara
Kanalizacija
34.39 dinara
209.45 dinara

Poslovni potrošači

Voda
128.57 dinara
Kanalizacija
80.88 dinara
Blok tarifa za individualne potrošače (obračunava se za potrošnju veću od 5m3 po članu domaćinstva) 162.95
Cene su izražene u dinarima za 1m3 vode. PDV je uračunat u cenu. Cenovnik se primenjuje od 01.01.2014.
EnglishGermanRussianSerbian