Боље водоснабдевање Лединаца

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ данас обавља радове на замени пумпи у црпним станицама „Сребро“ и „Ловачки дом“ које се налазе у насељу Лединци. У сваку црпну станицу биће уграђене по две пумпе од којих је једна радна а друга резервна која се покреће у случају акцидентне ситуације. Овим радовима, повећава се степен сигурности водоснабдевања овог дела града.

  

 

 

 

 

 

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 15.06.2017.