Апел ЈКП-а „Водовод и канализација“

Обавеза нам је да грађане замолимо да стално имају на уму значај пијаће воде и још једном апелујемо на све наше кориснике да воду троше рационално.

Потрошња хладне воде из градског дистрибутивног система знатно је већа од уобичајене за овај период године. Сремска страна града троши 70% више воде него иначе, а овој ситуацији свакако је допринео и нагли пораст температуре ваздуха и миграција већег дела новосађана на викендице и куће на тој страни Дунава.

С тим у вези, врло је вероватно да ће проблем у уредном водоснабдевању имати становници приградских насеља који су на рубним деловима мреже јер се махом ради о објектима у индивидуалном становању у којима је потрошња генерално повећана.

ЈКП „Водовод и канализација” наглашава да активности као што су наводњавање пољопривредних површина, заливање зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, злоупотреба хидраната и слично, представљају ненаменску и нерационалну потрошњу воде за пиће и све наведено за последицу може имати повремено нешто слабији притисак, као и нестанак воде у рубним деловима мреже.

Фабрика воде ради својим пуним капацитетом и производи 1.250 литара воде сваке секунде, без икаквих техничких сметњи.
Ситуација која је тренутно присутна у Футогу и Ветернику искључиво је последица несолидарног односа суграђана међусобно.