Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације – Јавна набавка мале вредности услуга.