Пренос земљишта на изворишту петроварадинска ада

Prenos zemljišta na izvorištu petrovaradinska ada


ЈКП "Водовод и канализација" поздравља и захваљује се Влади Војводине на одлуци да се земљиште изворишта Петроварадинска ада уступи Граду Новом Саду, односно нашем предузећу.

Таква одлука омогућава градњу нове Фабрике воде на коју Нови Сад чека деценијама.

Очекујемо ћемо ове године имати завршен главни пројекат, а да би следеће године могли почети радови на постројењу капацитета 200 литара воде у секунди.

Значај тог постројења је изузетан за квалитетније и сигурније функционисање система водоснабдевања.

Надамо се и очекујемо да ће ову одлуку Владе Војводине пратити и неопходне одлуке о преносу власништва над извориштем Ратно острво и проглашења Елабората о зонама санитарне заштите на овим извориштима, чиме би биле створене реалне претпоставке да у наредним деценијама Нови Сад има обезбеђено снабдевање питком водом и осигурану будућност као друштвена и економска заједница.