ZAŠTITA VODOMERA I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA TOKOM ZIME

Da bi se sačuvali vodomeri tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi. Praksa iz prethodnih godina pokazuje da se veliki broj vodomera nalazi u spremištima koja su neodgovarajuća i u kojima dolazi do smrzavanja mernog uređaja. Obaveza potrošača je da brinu o svojim unutrašnjim instalacijama i da se staraju da vodomerno okno bude čisto i zaštićeno od smrzavanja i mehaničkih oštećenja, kao i da vodomer bude dostupan za održavanje.

Do smrzavanja vodomera dolazi u slučajevima kada oni nisu propisno smešteni u odgovarajućim spremištima, u podrumima bez prozora i kada dolazi do smrzavanja unutrašnjih instalacija u objektima bez utroška vode. U takvim okolnostima predlažemo da se vodomeri utople, kao i da se ispusti voda iz instalacija u objektima gde se ne stanuje tokom zime kao i prostorija koje se tokom zime ne greju (podrumi, garaže, potrkrovlja) te da se na taj način vodomeri zaštite od moguće štete koja nastaje smrzavanjem. Posebno apelujemo na vlasnike vikendica, budući da se u ovim objektima tokom zime ređe boravi.

Ukoliko je vodomer postavljen plitko, tada je potrebno postaviti neki termoizolacioni materijal preko njega. To mogu biti daske, stiropor ili slama. Molimo potrošače da vodomere ne zavijaju u krpe, jer to ne predstavlja dovoljnu zaštitu kada su niske temperature.

Potrošači koji imaju propisno izgrađena vodomerna okna, ne treba da strahuju od smrzavanja vodomera jer su vodomeri u ovako izgrađenim oknima ispod zone smrzavanja i ukoliko je vodomerno okno poklopljeno, ne postoji opasnost od ovakve vrste oštećenja.

Apelujemo na građane da na vreme provere svoje unutrašnje instalacije i merne uređaje i time preduprede eventualne troškove uzrokovane pucanjem istih. Sve uočene kvarove na vodomeru, građani mogu prijaviti našem Kontakt centru na 0800/333-021. Uočene kvarove na unutrašnjim instalacijama potrošači su obavezni da otklone u sopstvenoj režiji.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 21.11.2017