POZIV SUGRAĐANIMA DA IZMIRE DUGOVANjA

JKP “Vodovod i kanalizacija” počelo je da šalje opomene pred izvršenje korisnicima koji imaju dugovanja za hladnu vodu. Opomene su poslate na više od 2.500 adresa poslovnim potrošačima, ali i korisnicima u individualnom tipu stanovanja. Pravni i privatni potrošači koji dobiju opomenu pred izvršenje imaju osam dana rok da izmire dugovanje. Ukoliko se to ne desi, JKP “Vodovod i kanalizacija” biće primorano da preko izvršitelja pokrene postupak naplate potraživanja za utrošenu hladnu vodu u skladu sa zakonom, što podrazumeva i zateznu kamatu.

Dužnici mogu da izmire obaveze svakog radnog dana od 8 do 14 sati na blagajni preduzeća koja se nalazi u prizemlju Spensa, preko puta ulaza na zatvorene bazene ili uplatom na tekući račun 105 – 32308 – 08 kod AIK banke a.d. Niš, filijala Novi Sad.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ će izaći u susret svim dužnicima tako što će im omogućiti da svoja dugovanja otplate u nekoliko rata. Sve dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 021/488-33-33 ili da direktno posete Službu naplate i potraživanja u Masarikovoj 17.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 28.09.2017