REZULTATI RADA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ U 2016. GODINI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ će 2016. godinu završiti sa finansijskom dobiti, iako je za prvih šest meseci ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 52 miliona dinara. Druga polovina 2016. godine obeležena je promenom rukovodstva i pažljivijim vođenjem preduzeća, te posvećivanjem veće pažnje uštedama na svim nivoima. Rezultat takvog vođenja preduzeća je stabilizacija finansija, pozitivan trend i dobit sa kojom se završava 2016. godina.

Početkom jula 2016. godine, likvidnost preduzeća je bila ozbiljno ugrožena, a nagomilani računi u vrednosti od preko 150 miliona dinara nisu mogli biti servisirani u ugovorenim rokovima. Tokom novembra je uspostavljena trajna likvidnost JKP „Vodovod i kanalizacija“, tako da se sve obaveze izmiruju u rokovima. Takođe, akumulirana su i sredstva na tekućem računu preduzeća.

Merama racionalizacije u upotrebi voznog parka preduzeća ostvaruju se ozbiljne uštede, pa tako samo na gorivu, preduzeće mesečno štedi više od 200 000 dinara. Naplata usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ je poboljšana u drugoj polovini godine, te je prosečan procenat naplate podignut sa 93,07% na 95,39%.

Rukovodstvo JKP „Vodovod i kanalizacija“ aktivno upravlja kako prihodima, tako i rashodima, tako da rashodi imaju značajnu tendenciju pada. U prvih šest meseci materijalni troškovi su iznosili 199.513.000, dok su u drugoj polovini godine spušteni na 132.978.000 dinara.

Osim dobrih finansijskih pokazatelja na kraju godine, preduzeće je u 2016. ostvarilo značajne rezultate u osavremenjavanju delatnosti i unapređenju pružanja usluge svojim korisnicima. Najvažniji realizovani projekti u 2016. godini bili su revitalizacija postrojenja za preradu i distribuciju vode „Štrand“, uvođenje novog načina dezinfekcije pitke vode, izgradnja vodovoda na Popovici, u Novim Ledincima i Adicama, kao i rekonstrukcija vodovodne mreže u Stepanovićevu i rekonstrukcija dovodnika vode za snabdevanje Petrovaradinske tvrđave.

Najvažniji projekat koji je završen u ovoj godini bila je revitalizacija postrojenja za preradu i distribicuju vode „Štrand“, čija je vrednost iznosila oko 9 miliona evra. Postojeće postrojenje za preradu vode Štrand koje se sastojalo iz procesa aeracije, filtracije na brzim peščanim filterima i dezinfekcije hlorisanjem, dograđeno je procesima ozonizacije i filtracije na filterima sa granulisanim aktivnim ugljem. Kapacitet postrojenja je zadržan isti – 1,500 litara u sekundi, ali je kvalitet vode koja se distribuira poboljšan, kao i pouzdanost prerade u slučaju pojave akcidentnih događaja, odnosno potencijalnih zagađenja izvorišta vode.

Projekat je obuhvatio i izgradnju dodatnog rezervoara Novi štrand za pitku vodu kapaciteta 10,000 m3 na lokaciji Štrand, što sa postojećim rezervoarom Štrand čini ukupno 20,000 m3. Ova količina je dovoljna za dnevno izravnavanje potrošnje, stabilan kontinuiran rad izvorišta i prerade vode, što je u prethodnom periodu nedostajalo.

Puštanjem u rad osvremenjenog postrojenja za preradu i distribuciju, mikro-biološka i fizičko-hemijska ispravnost vode je podignuta na najviši mogući nivo.

Veoma značajan projekat je i novi način dezinfekcije pitke vode. Umesto upotrebe gasnog hlora, koji je zahtevao posebne mere prilikom transporta i skladištenja, JKP „Vodovod i kanalizacija“ sada za dezinfekciju koristi natrijum hipohlorit, što predstavlja evropski standard u tretiranju vode. Uvođenjem novog načina dezinfekcije vode, eliminisane su potencijalne opasnosti od transporta i skladištenja gasnog hlora, koji ima potencijal za ozbiljne eksplozije.

Problem sa pitkom vodom u naselju Popovica, takođe je u 2016. godini rešen izgradnjom podsistema vodovoda Popovica. Najveći deo posla na izgradnji je završen tokom ove godine, a konačan završetak radova će biti do početka leta 2017. godine. Na ovaj način će biti u potpunosti rešen višegodišnji problem stanovnika Popovice sa pitkom vodom.

Tokom 2016. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ izgradilo je u delu naselja Novi Ledinci novu vodovodnu mrežu i izvršilo priključenje korisnika koji su do sada bili priključeni na mrežu koja je izgrađena od strane Mesne zajednice, a koja nije zadovoljavala tehničke propise i standarde i koja nije imala urednu dokumentaiju. Vrednost radova iznosila je oko 10,8 miliona dinara. Radovi su završeni u novembru 2016.

U izgradnju vodovodne mreže u naselju Adice u 2016. godini uloženo je oko 17,4 miliona dinara. Radovi su završeni u avgustu 2016. Kroz deo naselja Adice izgrađen je deo magistralnog voda, koji je deo dovodnika za Begeč. Uz njega, izgrađena je i sekundarna vodovodna mreža i priključen veliki broj korisnika. Novoizgrađeni vod će poboljšati vodosnabdevanje naselja Adice i stvoriti uslove za izgradnju sekundarne mreže u celom naselju koje u tom delu ima nelegalnu vodovodnu mrežu. Takođe ovo je i prva faza realizacije velikog projekta izgradnje dovodnika za Begeč, koji je jedino naselje na teritoriji Grada Novog Sada koje nije priključeno na naš sistem.

U novembru 2016. završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Stepanovićevo, čija je vrednost bila 17,9 miliona dinara. U delu naselja Stepanovićevo zamenjena je sekundarna vodovodna mreža koja je izgrađena pre tridesetak godina sa neodgovarajućim profilima cevi i od azbest cementa i pocinka.

Tokom novembra 2016. godine završena je rekonstrukcija vodovodne mreže za snabdevanje Petrovaradinske tvrđave, čija je vrednost bila oko 12 miliona dinara. Dovodnik vode za snabdevanje Petrovaradinske tvrđave bio je izveden od azbest cementnih cevi u dosta lošem stanju i pod stalnim havarijama, što je prouzrokovalo gubitke vode i ugrožavanje objekata koji su pod zaštitom kao spomenici kulture. Otežavajuća okolnost bila je i što sama trasa vodovoda prolazi kroz vojni objekat na Trandžamentu, pa je i sam pristup bio otežan. Rekonstrukcijom je obnovljen vod, čime je obezbeđeno sigurnije i bezbednije snabdevanje vodom Petrovaradinske tvrđave kao objekta od značaja za Grad.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ završava poslovnu godinu sa dobitkom, a menadžment preduzeća će nastojati da i u 2017. godini radi najbolje u cilju maksimalnog obezbeđenja uslova za pružanje usluge svim korisnicima na najvišem nivou.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 27.01.2017