OZVANIČENA SARADNjA SA HILANDAROM

Na poziv Arhimandrita Metodija, Igumana manastira Hilandara, delegacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ u sastavu: mr Dragan Božić, direktor, Zoran Bojović, pomoćnik direktora, Ranko Vukićević, rukovodilac sektora Vodovod i Vasa Brzak, poslovođa u elektro održavanju posetila je srpski manastir na Svetoj gori.

Povod posete bio je potpisivanje Ugovora o saradnji u cilju sprovođenja stručne i tehničke saradnje, podrške i pomoći u okviru poduhvata Obnova Hilandara u oblasti vodosnabdevanja i održavanja, unapređenja, proširenja i razvoja vodovodne strukture Svetog manastira Hilandara.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ pristupilo je zaključenju ovog ugovora imajući u vidu i visoko ceneći izuzetni kulturni i duhovni značaj Svetog manastira Hilandara, neophodnost njegove obnove nakon razornog požara 2004. godine, kontinuiranu podršku Republike Srbije Obnovi Hilandara i specifične uslove u kojima manastir živi, kao i dosadašnju dugogodišnju saradnju i pomoć koja je pružena u oblasti svojih stručnih i tehničkih kapaciteta.

Početak saradnje datira još od 1995. godine kada je započet rad na stvaranju uslova za snabdevanje manastira vodom. Entuzijazmom inženjera i još nekolicine zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ nakon dvogodišnjeg truda 1997. godine poboljšano je vodosnabdevanje uključivanjem bunara voda u Svetom manastiru Hilandar i olakšala život bratstva manastira koji se odvija u specifičnim uslovima. Od tada traju radovi na održavanju i proširenju vodovodne strukture.

Do 2003. izgrađena je i opremljena vodna stanica i prateća infrastruktura. Pre dve godine završen je rad na hidroizolaciji visinskog rezervoara. Ranko Vukićević do sada je uradio 18 projekata za sistem vodosnabdevanja na Hilandaru. U pripremi je bušenje novog bunara na 220 metara dubine, što bi trebalo da obezbedi pouzdano snabdevanje vodom za vreme koje dolazi.

Saradnja se nastavlja, a potpisani ugovor omogućiće da ona ne zavisi samo od volje i entuzijazma pojedinaca već da to bude pouzdana i kontinuirana pomoć i podrška Svetom manastiru.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 19.04.2013