Bez panike: Voda u Novom Sadu je zdravstveno bezbedna

Institut za javno zdravlјe Vojvodine objavio je informaciju povodom današnjih testiranja kojima je utvrđeno da je voda u Novom Sadu hemijski i mikrobiološki ispravna.

Ta institucija, koja je nadležna za ispitivanje kvaliteta vode, tokom dana kontroliše 18 redovnih uzoraka, a internu kontrolu tokom 24 sata dnevno radi Laboratorija JKP "Vodovod i kanalizacija".

Proizvodnja i distribucija vode za piće je i pod stalnim nadzorom Sektora za sanitarni nadzor Pokrajinske sanitarne inspekcije.

Sve dosadašnje analize, tokom trajanja vanrednog stanja u Srbiji, pokazuju da je voda iz distributivnog sistema JKP "Vodovod i kanalizacija" nepromenjenog kvaliteta i da je zdravstveno bezbedna.

Više informacija, kao i eventualno dodatnu potvrdu ispravnosti pijaće vode, može se dobiti u Institutu za javno zdravlјe, koji je ujedno i ustanova zadužena za obaveštavanje javnosti u slučajevima kriznih i vanrednih situacija.

Preporučuje se da se voda sa javnih česmi sa kaptiranih izvora na sremskoj strani ne koristi za upotrebu.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 18.05.2014