Nema razloga za paniku, voda u Novom Sadu je zdravstveno bezbedna

Voda u Novom Sadu je hemijski i mikrobiološki ispravna, pokazuju i današnja testiranja u laboratoriji JKP „Vodovod i kanalizacija“ i na Institutu za javno zdravlјe Vojvodine.

Institut za javno zdravlјe, kao institucija nadležna za kontrolu pijaće vode, saopštio je da sve dosadašnje analize govore da je voda nepromenjenog kvaliteta i da je zdravstveno bezbedna. Voda iz mreže JKP „Vodovod i kanalizacija“ kontroliše se redovno sa 18 uzoraka vode za piće u toku dana. Osim toga, interna kontrola tokom celog proizvodnog procesa (tokom 24 sata), obavlјa se u laboratoriji JKP „Vodovod i kanalizacija“. Proizvodnja i distribucija vode za piće je i pod stalnim nadzorom Sektora za sanitarni nadzor Pokrajinske sanitarne inspekcije. Preporučuje se da se voda sa javnih česmi sa kaptiranih izvora na sremskoj strani ne koristi za upotrebu.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 17.05.2014