POČELI RADOVI NA LIMANSKOM KOLEKTORU

Počeli su radovi na drugoj fazi izgradnje limanskog kolektora kanalizacije, jednoj od najvećih ovogodišnjih investicija JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Za realizaciju ovog posla je izdvojeno 100 miliona dinara, a u narednih 160 kalendarskih dana radiće se na potezu od Stražilovske do Fruškogorske ulice.

Bunari izvorišta Štrand su već godinama van pogona zbog toga što je dolazilo do curenja dotrajale limanske kanalizacione mreže u zaleđu izvorišta.

Kako bi bunari ovog izvorišta koje može da donese 300 litara sirove vode u sekundi mogli biti vraćeni na sistem, naše preduzeće je u proteklom periodu rekonstruisalo dobar deo kanalizacione mreže u zaleđu izvorišta Štrand: obnovljena je mreža u Radničkoj ulici; gradi se novi i obnovljen je deo starog limanskog kolektora kanalizacije.

Više stotina miliona dinara je već uloženo s ciljem da završetak ovih radova, kao i razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije na Limanima 1 i 2, ima za posledicu da u što skorije vreme oporavimo i vratimo na sistem bunare izvorišta Štrand.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 12.08.2013