UNAPREĐENA MREŽA NA LIMANIMA 3 I 4

Dotrajala oprema na vodovodnoj mreži na Limanima 3 i 4, zamenjena je posle više decenija i na taj način je značajno unapređen sistem vodosnabdevanja u ovim naseljima. U Službi za održavanje vodovodne mreže JKP "Vodovod i kanalizacija" ističu da će ubuduće građani Limana imati daleko manje problema prilikom eventualnih havarija, te da će isključivanje zgrada sa vodovodne mreže, u slučaju potrebe, biti lokalizovano samo na najuži deo naselja u kom je došlo do potrebe za izvođenjem radova.

Neispravni i istrošeni zatvarači na magistralnom cevovodu su zamenjeni, a tokom ove godine ekipe JKP "Vodovod i kanalizacija" će raditi i na zameni opreme u ostalim delovima Limana.

Osim što se na ovaj način smanjuju gubici na mreži, obezbeđuje se bolje vodosnabdevanje za Novosađane, sprečavaju se problemi sa lošim pritiskom u cevima i slavinama i kvalitet usluga našeg preduzeća se podiže na još viši nivo.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 22.05.2013