PLANIRANE INVESTICIJE U VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU U 2013. GODINI

U 2013. godini će u vodovodni i kanalizacioni sistem grada biti uloženo nešto više od dve i po milijarde dinara.

Tokom sledeće godine ulazi se u realizaciju kredita Evropske investicione banke vrednog 15 miliona evra.

Više od polovine tog novca usmereno je na dogradnju Fabrike vode na Štrandu novim blokovima: ozonizacijom i filterima sa aktivnim ugljem koji će sistem prerade sirove vode dovesti na najviši nivo.

Pored toga, na istom lokalitetu gradiće se i rezervoar od 10 hiljada kubnih metara vode, što će dodatno stabilizovati sistem vodosnabdevanja.

Iz istog kredita ući će se i u obimne radove na gradnji kanalizacionog kolektora od Rumenačke do Beogradskog keja.

Tim poslom ćemo unaprediti kolektorsku mrežu i poboljšati odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, posebno sa mesta koja znaju biti kritična u situacijama enormnih padavina – to su tzv. "kade" ispod nadvožnjaka u Temerinskoj, Industrijskoj i Kisačkoj.

U sledećoj godini mi ćemo nastaviti sa razvojem i održavanjem svih delova vodovodnog i kanalizacionog sistema i u tu svrhu će iz budžeta Grada biti odvojeno 350 miliona dinara, dok ćemo mi iz sredstava "Vodovoda i kanalizacije" uložiti 610 miliona.

Treba napomenuti i da će sledeće godine biti završeni radovi koji su ugovoreni ove godine, a vredni su 340 miliona dinara.

Sledeće godine ćemo završiti sa gradnjom kanalizacione mreže u Kaću i za to je odvojeno 210 miliona dinara, dakle skoro dva miliona evra.

Počećemo i sa gradnjom kanalizacione mreže u Čardaku i Sadovima, koji su bili predviđeni za ovu godinu, ali ih nismo mogli raditi jer - iako smo imali i projekte i novac - nismo dobili sve potrebne saglasnosti od građana.

Nastavićemo sa radovima na novom limanskom kolektoru kanalizacije u cilju stabilizovanja situacije sa zaleđem izvorišta Štrand i za gradnju dela koji ide Fruškogorskom kraj Studentskog grada odvojili smo 100 miliona dinara.

Kad je reč o vodovodnom sistemu – pored ovih kapitalnih radova na Fabrici vode – nepunih sto miliona dinara uložićemo u utiskivanje novih drenova na bunarima kako bismo povećali njihov kapacitet i dobili dodatne količine sirove vode na raspolaganje za preradu.

Za sremski deo sistema vodosnabdevanja se zna da je najkompleksniji i značajna sredstva ćemo uložiti u konačno sređivanje sistema na Popovici i gradnju cevovoda na Doki u Karlovcima da stabilizujemo i taj potez.

Vodovodnu i kanalizacionu mrežu rekonstruisaćemo na dvadesetak lokacija u gradu i prigradskim naseljima.

Na osnovu završenih istraživanja prirode tla, ući će se u izradu idejnih i glavnih projekata vodovodne i fekalne kanalizacione mreže za naselje Bocke.

Sve ovo što je najbrojano jeste usmereno – kao i sve što radimo – ka interesu građana, a u samom segmentu odnosa sa građanima ćemo napraviti dva velika pomaka.

Za koji mesec ćemo u prizemlju SPENS-a otvoriti Korisnički centar gde će građani na jednom mestu mestu moći da dobiju sve informacije i potrebnu dokumentaciju o vodovodnom i kanalizacionom sistemu.

U toku godine ćemo konačno usavršiti i rad Kontakt centra kroz uvođenje usluge SMS obaveštavanja.

Proces pravljenja baze podataka će verovatno biti trajan, ali čim osposobimo sistem moći ćemo da ispunimo zahtev koji građani imaju već veoma dugo i da im sms porukom najavimo sutrašnje ili radove koje smo prinuđeni da zbog havarije izvršimo tog dana.

Očekujemo da bismo u taj posao mogli ući sredinom godine i da će od tada to postati konstanta u kvalitetu življenja u Novom Sadu.Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 03.01.2013