Direktor
Dana 07. jula 2017 godine Rešenjem Skupštine Grada Novog Sada broj 352-1/2017-721-I za direktora JKP ,, Vodovod i kanalizacija,, Novi Sad imenovan je Gvozden Perković – diplomirani pravnik.detaljno ...
Radna biografija direktoradetaljno ...Nadzorni odbor
Predsednica Nadzornog odbora je Tijana Sanal dipl. pravnik detaljno ...
Član Nadzornog odbora imenovan od strane strane skupštine Grada je Željko Kačavenda – dipl. geograf- turizmolog detaljno ...
Član nadzornog odbora iz reda zaposlenih je Danijela Musulin - inženjer investicionog menadžmentadetaljno ...